Vi använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att fortsätta bläddra på vår hemsida godkänner vi vår användning av cookies, sekretesspolicy och användarvillkor.

×

Fredmans Ur Integritetspolicy

Gäller fr.o.m. 2018-05-25

På Fredmans Ur värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Fredmans Ur används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Fredmans Ur sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning dataskyddsförordningen (GDPR) inom EU/EES som gäller från 25:e maj 2018.

Källor för hämtning av personuppgifter

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

-        Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

-        Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut som vi får tillgång till från betalmedelsaktörer (Ecster, Klarna, Visma).

Kategorier av personuppgifter vi behandlar, deras ändamål, laglig grund och lagringsperiod

Ändamål
Behandlingar vi utför
Kategorier av personuppgifter
Laglig grund
Lagringsperiod
För att kunna hantera beställning / köp
Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen). Identifikation. Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar som genomförs av Ecster, Payson, PayPal). Hantering av reklamations- och garantiärenden.
Namn, personnummer, kontaktuppgifter som adress, e-post och telefonnummer, betalningshistorik, betalningsinformation. Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag, köpinformation inkl. datum. Information om köpt vara (i fallet med klockor - deras referensnummer och unika serienummer). Användaruppgifter för Mitt konto (endast registrerade medlemmar).
Fullgörande av köpeavtalet. Insamling av information av kunders personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om kunder lämnar inte dessa uppgifter, kan vi inte fulgöra våra åtaganden och måste neka köpet.
Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.
För att kunna hantera beställning / köp
Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen). Identifikation. Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar som genomförs av Ecster, Payson, PayPal). Hantering av reklamations- och garantiärenden.
Namn, personnummer, kontaktuppgifter som adress, e-post och telefonnummer, betalningshistorik, betalningsinformation. Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag, köpinformation inkl. datum. Information om köpt vara (i fallet med klockor - deras referensnummer och unika serienummer). Användaruppgifter för Mitt konto (endast registrerade medlemmar).
Fullgörande av köpeavtalet. Insamling av information av kunders personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om kunder lämnar inte dessa uppgifter, kan vi inte fulgöra våra åtaganden och måste neka köpet.
Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.
För att kunna hantera beställning / köp
Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen). Identifikation. Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar som genomförs av Ecster, Klarna, Visma). Hantering av reklamations- och garantiärenden.
Namn, personnummer, kontaktuppgifter som adress, e-post och telefonnummer, betalningshistorik, betalningsinformation. Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag, köpinformation inkl. datum. Information om köpt vara (i fallet med klockor - deras referensnummer och unika serienummer). Användaruppgifter för Mitt konto (endast registrerade medlemmar).
Fullgörande av köpeavtalet. Insamling av information av kunders personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om kunder lämnar inte dessa uppgifter, kan vi inte fulgöra våra åtaganden och måste neka köpet.
Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.